Tillfälligt problem med landstingets journalsystem Cosmic

Pressmeddelande 2015-06-21

Under söndagskvällen uppstod problem för flera av landstingets verksamheter med tillgängligheten till journalsystemet Cosmic.

IT-förvaltningen larmades genast när problem med åtkomst till journalsystemet Cosmic uppstod vid 20-tiden på söndagskvällen och man arbetade intensivt för att komma tillrätta med problemen. Vid 23.30-tiden var systemet tillgängligt igen, men fortsatt arbete för att säkerställa tillgängligheten kommer att fortgå hela natten och under måndagen.

Det finns beredskap för den här typen av händelser med manuella rutiner, som verksamheterna använde under den tid som man inte hade tillgänglighet till Cosmic. Problemen innebar bland annat att ett antal patienter vid länets sjukhus fick sin medicin senare än vanligt, men några andra incidenter är i nuläget inte kända.

- Vi ser naturligtvis mycket allvarligt på det inträffade och de konsekvenser som det får för våra verksamheter. Tillgång till IT-systemet är en förutsättning för att kunna bedriva säker vård och vi tillsatte naturligtvis omedelbart alla tillgängliga resurser för att komma tillrätta med problemen, säger Johan Hallenborg, IT-direktör.

Det är mycket ovanligt att det blir problem med tillgång till journalsystemet Cosmic och har inte inträffat under de senaste åren i Landstinget i Kalmar län. Händelsen kommer att utredas och IT-förvaltningen kommer att vidta åtgärder för att motverka att det inträffar igen.

Mer information:

IT-direktör Johan Hallenborg, 070-5855280