Psykiatrin fortsätter ta emot unga vuxna

Pressmeddelande 2013-03-07

Verksamheten för unga vuxna i Västervik flyttar tisdagen den 2 april till den ordinarie verksamheten inom psykiatrin i Västervik.

Det innebär att psykiatrin även fortsättningsvis kommer att ta hand om unga vuxna med psykisk ohälsa. Verksamheten ska ske med god tillgänglighet, snabbt omhändertagande och möjlighet till telefonrådgivning fyra dagar i veckan. Samverkan kommer också framöver att ske med ungdomsmottagningar, primärvård och kommuner. Psykiatrin kommer att utveckla och tillhandahålla konsultativt stöd. All berörd personal och patienter kommer att få besked om de ändrade förhållandena.

Under de fyra år Unga Vuxnas verksamhet har funnits har förutsättningarna förändrats. I Västervik har antalet besök på mottagningen halverats sedan 2010.

Mer information

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör
076-836 07 77