Psykiatrin visar fortsatta toppresultat

Pressmeddelande 2013-10-08

Psykiatrin fortsätter att visa hög tillgänglighet även om vuxenpsykiatrin backade något under augusti.

Strax under 80 procent av de sökande patienterna fick dock sitt första besök inom 60 dagar.

Barn- och ungdomspsykiatrin hade fortsatt bra siffror under augusti. Omkring 95 procent av patienterna fick tid för första besök inom 30 dagar. Och för samtliga som var i behov startade behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar.

Tillgängligheten vid länets sjukhus sjönk däremot något under augusti efter att ha varit väldigt bra under juni och juli. 79 procent av patienterna fick komma till läkare inom 60 dagar och 74 procent fick sin behandling/operation utförd inom 60 dagar.

Väntetiden på de tre akutmottagningarna är stabil över tid. Men det är i stort sett bara Västervik som når upp till att 80 procent av samtliga patienter ska vara klara på akuten inom de uppsatta målen. Målen ser olika beroende på prioritering av vårdbehov. För så kallat röda patienter med livshotande tillstånd gäller att de ska ha lämnat akuten inom två timmar för en vårdavdelning. Orange patienter med akuta symptom ska vara klara på akuten inom tre timmar och för gula patienter, som kan vänta utan medicinsk risk, är målet fyra timmar.

Vid den månatliga redovisningen inför landstingsstyrelsen redovisas numera också väntetid till olika provtagningar och undersökningar. Inom radiologin i länet finns det stora skillnader i väntan till olika röntgenundersökningar. Vid Västerviks sjukhus fick man i augusti vänta 3 veckor för en datortomografundersökning mot 12 veckor i Oskarshamn och 13 vid Länssjukhuset i Kalmar. Också när det gäller magnetkameraundersökning är väntetiden kortast i Västervik, 6 veckor, och längst i Kalmar, 14 veckor. I Oskarshamn är väntetiden 12 veckor.

Bemanningsföretag

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på onsdagen redovisade också hälso- och sjukvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen och primärvårdsförvaltningen situationen när det gäller bemanningsföretag.

Till och med september har bemanningsbolag kostat de tre sjukhusen i länet 21,8 miljoner kronor, att jämföra med 18,8 miljoner för hela 2012. Fram till april höll sig kostnaderna för bemanningsbolagen på i stort sett samma nivå som förra året. Från maj märks en kraftig ökning.

Också för psykiatrin är kostnader för bolagspersonal högre än föregående år. Kostnaden för årets första nio månader är 18,4 miljoner mot 17,2 för samma period i fjol.

Inom primärvården har kostnaden för bemanningsföretagen hittills minskat under året. Håller utvecklingen i sig kommer kostnaden att stanna vid cirka 30 miljoner för helåret, fem miljoner lägre än 2012.

Kvalitet och patientsäkerhet

Stefan Bragesjö, basenhetschef för Samrehab inom landstinget och Kristina Erlandsson, verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten i Kalmar kommun berättade gemensamt om länsgrupp Rehab.

Tillsammans arbetar landstinget och länets tolv kommuner utifrån ett gemensamt perspektiv. Man träffas fyra gånger om året för att övergripande utveckla och samordna rehabilitering, med fokus på sjukgymnastik och arbetsterapi, samt för att underlätta erfarenhetsutbyte.

Det viktiga är att den enskilde patienten inte upplever problem om det är kommunen eller landstinget som står för den aktuella vårdinsatsen.