Veolia ska köra regionaltågtrafiken

Pressmeddelande 2013-02-12

Det är nu klart att Veolia Transport AB har vunnit upphandlingen av regionaltågtrafiken på sträckorna Emmaboda - Karlskrona och Emmaboda - Kalmar.

Veolia ansvarar i dagsläget redan för Öresundstågstrafiken och för Kustpilentrafiken i Kalmar län på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

- Vi är alla mycket glada över att få Veolia som trafikutövare, för de har tidigare visat sig vara mycket kompetenta att sköta den här typen av trafik. Här i Kalmar län får vi nu också samma entreprenör för den nya regionaltågtrafiken som vi redan har för Öresundstågen och Kustpilen och det är en stor fördel, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Efter ett stort upprustningsarbete på banan Emmaboda - Karlskrona är passagerartrafiken åter igång i december 2013 och det kommer att innebära förbättrade resmöjligheter.

- Vi kommer att köra 16 tåg i vardera riktningen under vardagar och de kommer att stanna för på- och avstigande på Vissefjärda station, vilket blir ett lyft för resandet i den regionen. Och till sommaren 2014 kommer trafiken mellan Kalmar - Emmaboda utökas med ett tåg varannan timme utöver de Öresunds- och SJ-tåg som redan går idag. För resenärerna Kalmar - Emmaboda innebär detta totalt 24 tågavgångar i vardera riktningen, säger Karl-Johan Bodell.

Grundläggande för en vidare utbyggnad av trafiken, med fler tågpar och fortsättning Emmaboda - Växjö, är att de nyrenoverade tågen levereras i tid och att mötesstationerna Örsjö, Trekanten och Skruv byggs som planerat.

Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken beslöt att tilldela Veolia Transport uppdraget för regionaltågtrafiken Emmaboda - Karlskrona, Emmaboda - Kalmar samt Hässleholm - Växjö och kontraktssumman på 57,8 miljoner kronor delas mellan de fyra huvudmännen. Avtalet sträcker sig över fem år till december 2018 och kan sedan förlängas i upp till tre år. Veolia Transport AB driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Veolia Transport är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010-21 21 100