Kent Johansson

Regionutredare utsedd

Pressmeddelande 2015-06-08

Det blir den tidigare EU-parlamentarikern Kent Johansson som ska utreda förutsättningarna att bilda en region i Kalmar län.

I förra veckan tog landstingsfullmäktige beslut om att i samverkan med Regionförbundet anlita en särskild utredare med ansvar för den förberedande processen och dialogen med länets kommuner.

På måndagen blev det klart att Kent Johansson får uppdraget. Kent Johansson har en bred politiska bakgrund både som landstingsstyrelsens ordförande i dåvarande Skaraborgs läns landsting och regionråd i Västra Götalandsregionen. 2011 efterträdde han Lena Ek som EU-parlamentariker för Centerpartiet. Han lämnade EU-parlamentet efter 2014 års val

Utredningen ska genomlysa den nya regionkommunens uppdrag när det gäller regionalt utvecklingsansvar och ta fram förslag på beslutsprocesser, organisation, genomförandeplan och tidplan. Den ska vara klar l januari 2016 då den återredovisas i landstingsfullmäktige.

Mer information

Kent Johansson, särskild utredare
070-537 03 40

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-845 55