Riktad rekryteringssatsning i norra länet

Pressmeddelande 2015-11-13

Ett specialdestinerat erbjudande till nyutexaminerade sjuksköterskor ska få dem att söka jobb vid Västerviks sjukhus och inom psykiatrin i Västervik.

Landstinget jobbar offensivt med olika rekryteringsåtgärder på både kort och lång sikt för att minska beroendet av bemanningsföretag inom vården. Kostnaderna framför allt för sjuksköterskor har ökat kraftigt under 2015. Förutom kostnader är det också en fråga om patientsäkerhet och att skapa en bättre arbetsmiljö.

I norra länet kommer därför ett rekryteringserbjudande att gå ut till nyutexaminerade sjuksköterskor.

- Vi vill knyta till oss de nyutexaminerade långsiktigt. Det handlar om kontinuitet och god vård. Därför går vi ut med ett erbjudande till dem som är intresserade av att ta anställning i Västervik, säger landstingets personaldirektör Peter Rydasp.

Både Västerviks sjukhus och psykiatrin i Västervik har under längre tid haft stort behov av sjuksköterskor, inte minst till följd av pensionsavgångar. Några tillfällen under det senaste året har verksamheten också påverkats av bristen på sjuksköterskor.

Det landstinget garanterar är tillsvidareanställning på heltid med en ingångslön på 25 000 kronor, möjlighet till vidareutbildning i form av traineeutbildning under ett år och möjlighet att få betald utbildning till specialistsjuksköterska efter tre års anställning. Efter tre års tjänstgöring på en vårdavdelning utgår också en premie motsvarande 1 000 kronor per månad. Erbjudandet gäller dem som anställs under första halvåret 2016.

Andra satsningar för att fasa ut bemanningsföretag som landstinget förbereder är en resurspool för läkare inom primärvården och att skapa en ny modell för att erbjuda heltidsanställningar inom vården.

Mer information

Peter Rydasp, personaldirektör, Landstinget i Kalmar län
0480-841 36

Magnus Johansson, personalchef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
0480-814 89

Eva Pleijel, personalchef, psykiatriförvaltningen
0480-41 80 13