Säkrare läkemedelshantering med automater

Pressmeddelande 2014-06-09

Landstinget tar ytterligare steg för att skapa en så patientsäker vård som möjligt. Med start vid Västerviks sjukhus installeras läkemedelsautomater.

Läkemedelsautomater är en del i utvecklingen av en säker och effektiv läkemedelshantering som ska minska risken för att ta fel läkemedel och att det blir feldoseringar. Automaterna bidrar också till att minska andelen läkemedel som måste kasseras.

De läkemedel som finns i läkemedelsautomaten kommer att vara tillgängliga dygnet runt och i första hand är det sjuksköterskor på sjukhusen som kommer att hämta läkemedel från automaterna.

Rent praktiskt går det till så att sjuksköterskan beställer via dator på avdelningen det läkemedel som patienten rekommenderats. Därefter går sjuksköterskan till automaten, identifierar sig genom en kod, varefter en lampa indikerar var det beställda läkemedlet finns. Sjuksköterskan hämtar ut läkemedlet och återvänder till avdelningen.

Vid sjukhuset i Västervik tas nu den första läkemedelsautomaten i bruk. Ytterligare en läkemedelsautomat tas i bruk under juni månad vid psykiatrin i Västervik.

Efter sommaren kommer nästa steg i införandet av läkemedelsautomater då det blir installationer vid Länssjukhuset i Kalmar och inom psykiatrin i Kalmar samt vid sjukhuset i Oskarshamn.

Totalt satsar Landstinget i Kalmar län 4,5 miljoner kronor på införandet av läkemedelsautomater.

Mer information

Marie Schwartz, apotekare, Västerviks sjukhus
0490-872 29

Mari Nordh, verksamhetsutvecklare, Västerviks sjukhus
0490-867 87

Jon Sjölander, IT-projektledare, Västerviks sjukhus
0490-873 41

Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus
0490-874 14