Salmonella stänger Ölandskrog

Pressmeddelande 2015-06-26

En krog på norra Öland stängs efter åtta konstaterade fall av salmonella.

Livsmedelsinspektörerna på Borgholms kommun och smittskyddsenheten på Landstinget i Kalmar län har fattat beslut om att stänga Löttorps bykrog efter åtta fall av salmonella med koppling till besök på krogen. Utöver de åtta konstaterade fallen är ytterligare ett antal personer under utredning för att se om de blivit smittade. Flera av dem har varit på tillfälligt besök på Öland och sedan insjuknat på hemorten.

- Har man ätit där och fått besvär av diarré är det mycket angeläget att man tar kontakt med sjukvården för provtagning, säger smittskyddsläkare Claes Söderström på länssjukhuset i Kalmar.

Livsmedelsinspektörer i Borgholms kommun har tagit prov från livsmedel, samt personal. Analyser pågår och beräknas bli klara under nästkommande vecka.

Mer information

Landstinget i Kalmar län

Claes Söderström, smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten

Telefon: 0480-842 15

www.ltkalmar.se

Borgholms kommun

Göran Borgö, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0485-884 10 Mobil: 070-606 33 16

e-post: goran.borgo@borgholm.se