Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

Pressmeddelande 2015-08-24

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som ska heta Regionsamverkan Sydsverige.

Det är också klart att Region Halland och Region Jönköping går med i samarbetet.

– Det finns en enighet om att utveckla samarbetet mellan regioner, landsting, regionförbund och kommunförbund i de sex sydliga länen gällande södra Sveriges utveckling. Vi har samverkat i de fyra länen sedan 2012 och att nu även Halland och Jönköping ansluter är positivt, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i den ideella föreningen.

Region Skåne blir permanent ordförande enligt de stadgar som formellt ska beslutas i medlemsorganisationerna och därefter gälla från 1 januari 2016.

Fakta

Föreningen Regionsamverkan Sydsverige är en utveckling av det tidigare sydsvenska samarbetet SydSam. Föreningen kommer nu att samarbeta och samverka kring planer för regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Föreningen består av representanter från Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region Jönköpings län.

Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Mer information

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande Nås genom Malin Tykesson (S), pressekreterare
0725-99 76 04

Anders Henriksson (S), Landstinget Kalmar län
070-517 60 30

Kalle Sandström (S), Landstinget Blekinge
0734-47 10 11

Anna Fransson (S), Region Kronoberg
0706-20 44 45

Håkan Jansson (M), Region Jönköping
0706-54 67 48

Dag Hultefors (M), Region Halland
0767-83 53 85