Sjuksköterskeutbildning i länet byggs ut

Pressmeddelande 2015-02-04

Sjuksköterskeutbildningen vid Linnéuniversitetet byggs ut i Västervik och Oskarshamn från höstterminen 2015.

Det står klart efter en överenskommelse mellan Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län. Totalt handlar det om åtta nya platser vid varje terminsintagning.

- En universitetsutbildning i Västervik och Oskarshamn har många vinnare. Det är bra för de som vill utbilda sig att kunna göra det på hemorten, det är bra för kommunerna i deras utveckling och det är bra för landstingets personalförsörjning, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Linnéuniversitetet startade den treåriga sjuksköterskeutbildningen i Västervik och Oskarshamn höstterminen 2013 genom medfinansiering från landstinget. När utbildningen är fullt utbyggd med kommer den att ha ökat från 150 till 198 studenter – 126 i Västervik och 72 i Oskarshamn. Landstinget kommer att bidra med 1,5 miljoner kronor om året.

- Genom samarbeten av det här slaget bidrar universitetet med sin kompetens till att vara den motor i regionen som vi vill vara. Sjuksköterskeutbildningen är en av våra populäraste utbildningar där studenterna har mycket goda chanser att få ett arbete efter avlagd examen, säger prefekt Birgitta Marklund vid Linnéuniversitetet.

Vid landstingsstyrelsen sammanträde den 11 februari kommer landstinget för sin del att ta ställning till avtalet med Linnéuniversitetet.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555

Birgitta Marklund, prefekt, Linnéuniversitetet
0733–40 40 12