Sjukvården skärper vaksamheten

Pressmeddelande 2014-01-09

Sjukvården i Kalmar län skärper vaksamheten när det gäller förekomsten av tarmbakterien Clostridium difficile.

En viss ökning av antalet smittfall har noterats den senaste månaden, men ingen av dessa har säkerställts vara av den allvarligare typen Clostridium difficile 027, som upptäckts vid Centrallasarettet i Växjö.

- Vi kommer i fortsättningen att genomföra djupare analyser av varje positivt clostridiumprov för att ta reda på vilken typ det rör sig om, säger hygienöverläkare Per-Åke Jarnheimer.

I Kalmar län upptäcks i genomsnitt fem fall i veckan. För äldre och multisjuka personer kan den bidra till ett allvarligt sjukdomsförlopp.

Däremot har den aggressiva typen 027 bara upptäckts i några enstaka fall i Sverige innan utbrottet i Växjö. I Kalmar upptäcktes ett fall för två månader sedan. Detta fall uppvisade ingen allvarlig sjukdomsbild och behövde heller inte sjukhusvård

Fakta/Clostridium difficile

Clostridium-bakterien är inte ovanlig i Sverige. Många personer har den i tarmen utan att visa tecken till sjukdom. Vanlig Clostridium difficile kan orsaka diarréer efter antibiotikabehandling. Flertalet av dessa infektioner orsakar en mild diarré som läker ut av sig själv. Sedan finns det ett antal som kräver antibiotikabehandling medan det i enstaka fall kan orsaka dödsfall.

Clostridium difficile 027 producerar mer gift, är mer smittsam samt ger svårare symptom hos de drabbade patienterna. Även om det främst är äldre personer som drabbas kan även yngre personer insjukna.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, hygienöverläkare
0480-81 440