Snabbare och tätare trafik i Kalmar

Pressmeddelande 2013-06-07

Den 18 augusti lanseras Kalmars nya stadstrafik med nya busslinjer och en snabbare och tätare trafik samt flera andra förbättringar.

– Att bygga ut stadstrafiken är ett fortsatt steg i satsningen på kollektivtrafiken i regionen. Kalmar har vuxit och utvecklats och vi kan se nya resandemönster. Vi moderniserar helt enkelt stadstrafiken utifrån nya behov, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Två helt nya busslinjer lanseras den 18 augusti, dels får Rinkabyholm samt Ljungbyholm stadstrafik i och med den nya linjen 403 som kommer att gå var 30:e minut och dels införs en ny ringlinje 405 som kommer att gå som en cirkel med avgångar var 20:e minut i vardera riktning på sträckan Kalmar C - Ängöleden - Norrliden - Hansa city - Mejeriet - Kalmar C.

Den nya stadstrafiken innebär ökad turtäthet på alla linjer. Lindsdal får en utökning med närmare 50 procent vardagar och upp emot 100 procent på helgerna. För Norrliden blir det mer än en fördubbling av turerna på helgerna i och med den nya ringlinjen.

Trafiken kommer också att gå snabbare för att göra det enklare att pendla för boende i Ljungbyholm, Rinkabyholm, Norrliden, Lindsdal, Läckeby och Smedby. För att göra detta möjligt görs en del linjesträckningar rakare. Detta gäller exempelvis Lindsdal där busstrafiken enbart kommer att köra genom de centrala delarna av tätorten. För att komplettera linje 401 inrättas en ny närtrafik i Lindsdal som hämtar och lämnar längs med Lindsdalsvägen och Nils Holgerssons väg.

– Målet är självklart att vi ska få fler och nöjdare kunder, därför har kundens synpunkter och önskemål varit mycket viktiga för oss. En önskan har exempelvis varit fler turer till och från Färjestaden på kvällarna, vilket nu blir möjligt i och med att linje 404 får längre "öppettider". Längre öppettider gäller generellt för alla linjer. Andra önskemål har varit trafik till Guldfågeln Arena samt fler turer till länssjukhuset vilket också blir verklighet i augusti, säger Karl-Johan Bodell.

– Vi förstår att våra kunder kan ha många frågor om ändringarna. Information om respektive linje tillsammans med linjekartor och hållplatsnamn finns i anslutning till vår hemsida. Det kommer också att finnas information om varför vi gör detta, vanliga frågor och svar samt möjlighet att mejla oss om frågor kring den nya stadstrafiken, säger Karl-Johan Bodell.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010-21 21 100