Stabilt hög tillgänglighet i landstinget

Pressmeddelande 2014-11-11

Även under inledningen av hösten har landstinget lyckats hålla uppe en hög tillgänglighet både till läkarbesök och behandling eller operation.

För september redovisar landstinget fortsatt stabila siffror. När det gäller besök hos specialistläkare på sjukhus fick 79 procent tid inom 60 dagar och till operation/behandling 80 procent inom 60 dagar. Därmed fortsätter landstinget vara ett av de bästa när det gäller tillgänglighet till vården.

En preliminär beräkning visar att landstinget till och med september fått del av drygt 92 miljoner kronor av den så kallade kömiljarden.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen redovisades också tillgängligheten på sjukhusens akutmottagningar. Samtliga sjukhus redovisar fler patienter till akutmottagningarna vid en jämförelse med förra året. Västerviks sjukhus är det som över tid har den bästa tillgängligheten. Man klarar i stort sett målen för samtliga prioriteringskategorier.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län har hittills i år haft landets bästa tillgänglighet till besök. I september fick 95 procent av patienterna tid inom 30 dagar. 96 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick i september nästan 80 procent tid för ett första besök inom 60 dagar.

Primärvården valde i sin tillgänglighetsredovisning att lyfta fram barnhälsovården. Som exempel på tillgänglighet får i snitt cirka 95 procent av förstföderskorna hembesök från barnhälsovården, drygt 90 procent av mammorna för göra självskattningen EPDS – ett sätt att tidigt upptäcka en depression och 99 procent av barnen deltar i det allmänna vaccinationsprogrammet. Barnhälsovården får också genomgående höga betyg i de patientenkäter som gjorts.

Nationell patientenkät och sjukhusmaten

Landstingsstyrelsen fick vid sitt sammanträde också information om resultaten i den senaste nationella patientenkäten för sjukhusvård och det faktum att patienterna i Kalmar län är landets mest nöjda med sjukhusmaten.