Stabilt hög tillgänglighet till vård

Pressmeddelande 2014-10-13

Även under sommarmånaderna lyckades landstinget hålla uppe en hög tillgänglighet både till läkarbesök och till behandling eller operation.

För augusti redovisar landstinget stabila siffror. När det gäller besök hos specialistläkare fick 74 procent tid inom 60 dagar och till operation/behandling 83 procent inom 60 dagar. Därmed fortsätter landstinget vara ett av de bästa i landet när det gäller tillgänglighet till vården. Siffrorna redovisades vid landstingsstyrelsens möte på tisdagen.

En preliminär beräkning visar att landstinget till och med augusti fått del av cirka 71,9 miljoner kronor av den statliga så kallade kömiljarden.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin var tillgängligheten till första besök fortsatt god under augusti – drygt 95 procent fick tid inom 30 dagar. Däremot försämrades tillgängligheten till utredning/behandling, drygt 60 procent fick tid inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 70 procent tid för ett första besök inom 60 dagar under augusti.

I samband med redovisning om tillgängligheten rapporterades till landstingsstyrelsen också hur mycket bemanningsföretag som använts i vården hittills i år. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen rör det sig om knappt 25 miljoner till och med september, vilket är något högre än föregående år. Psykiatriförvaltningen har ungefär samma nivå som tidigare år när det gäller bemanningsföretag. Där är siffrorna något lägre när det gäller bemanningsläkare och högre när det gäller inhyrda sjuksköterskor och psykologer jämfört med 2013. Även Primärvårdsförvaltningen ligger på i stort sett på 2013 års siffror på 26 miljoner kronor, detta efter en kraftig ökning under augusti.

Färre patienter med trycksår

Landstingets arbete med att pressa ner antalet patienter som drabbas av trycksår fortsätter. I en intern mätning den 1 oktober hade 30 patienter - 7,1 procent av de inneliggande - någon form av trycksår. Det är en kraftig nedgång sedan trycksårsmätningarna startade 2008. Även om resultaten förbättrats mycket, poängterades vikten av att arbetet fortsätter.

Landstingsstyrelsen fick också ta del av information kring den representation och föreläsningar som landstingsmedarbetare bidragit vid bland annat vid den nationella patientsäkerhetskonferensen.