Stadstrafiken i Kalmar byggs ut

Pressmeddelande 2013-03-14

Kalmar Länstrafik planerar för fler och snabbare bussturer till och från Kalmar samt en ny ringlinje inom centrala Kalmar från augusti.

Den nya stadstrafiken syftar till att ge fler bättre resmöjligheter till och från Kalmar vilket ska göra det både enklare och snabbare att pendla för boende i Ljungbyholm, Rinkabyholm och Lindsdal.

– Att bygga ut stadstrafiken är ett fortsatt steg i satsningen på kollektivtrafiken i regionen. Kalmar har vuxit och utvecklats och vi kan se nya resandemönster. Vi planerar nu för detta och bjuder därför in våra resenärer och kunder till dialog. Vi vill veta vad de tycker och tänker kring vårt förslag om den nya stadstrafiken, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell på Kalmar Länstrafik.

Enligt förslaget ska bussarna i Lindsdal under högtrafik morgon och kväll komma att gå dubbelt så tätt som idag – var tionde minut i vardera riktning. Dessutom kommer restiden Kalmar Central–Lindsdals centrum kortas till 20 minuter genom en rakare linjesträckning.

Till Ljungbyholm föreslås en helt ny linje, som går raka vägen från Kalmar via Rinkabyholm och E22. Inledningsvis är det tänkt att det blir avgångar var 30:e minut i vardera riktning. Restiden mellan ändhållplatserna i Ljungbyholm respektive Kalmar Central beräknas bli cirka 30 minuter.

Dessutom planeras en ny ringlinje i Kalmar stad (Kalmar Central–Ängöleden–Norrliden–Hansa city–Mejeriet-Kalmar Central) i båda riktningarna. Det blir avgångar var 20:e minut i vardera riktning.

I de områden där man får längre att gå till hållplatserna inrättas en närtrafiklinje, som kör ut till stråken och anslutande linjetrafik.

Förutom dessa förändringar är det aktuellt med smärre justeringar på andra linjer.

Tisdagen 19 mars blir det möjligt att tycka till om förslaget i Församlingshemmet i Rinkabyholm och onsdagen 20 mars i Lindsdalsskolans matsal. I båda fallen kl 18.30.

Fakta/Tre större förändringar

Länssjukhuset -Kalmar Central-Lindsdals centrum-(Läckeby)– 401

Körtiden från Lindsdals centrum till Kalmar Central beräknas kunna sänkas till 20 minuter med en rak sträckning via Kalmarvägen från och till Lindsdals centrum. Samtidigt inrättas en närtrafiklinje utmed Lindsdalsvägen–Nils Holgerssons väg för uppsamling av resenärer som har svårigheter att ta sig till hållplatserna. Efter Kalmar Central går linje 401 till Länssjukhuset.

En gång i timmen kommer linje 401 dessutom att ha direkt trafik till och från Läckeby.

Kalmar Central-Rinkabyholm-Ljungbyholm ­– 403

Den nya linjen kommer att gå via Länssjukhuset och Gudmundsgården för att därefter trafikera nuvarande E22 till Rinkabyholm och fortsätta på Mörevägen till Ljungbyholm. Vändning kommer att ske vid Prebendevägen.

Inledningsvis kommer det att gå en buss var 30:e minut i vardera riktningen. Körtiden beräknas till runt 30 minuter mellan Ljungbyholm och Kalmar central och drygt 20 minuter från Rinkabyholm.

Ringlinjen (Kalmar Central-Ängöleden-Norrliden-Hansa city-Mejeriet-Kalmar Central) – 405

Ringlinjen är helt ny och kommer att ha avgångar var 20:e minut åt varje håll. Ska man exempelvis åka från Kalmar C till Norrlidenområdet blir det avgångar var tionde minut då man kan åka åt båda håll. Restid där blir cirka 20 minuter. Denna linje rullar likadant hela trafikdygnet alla dagar i veckan.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010–21 21 100