Start för årets influensavaccination

Pressmeddelande 2013-10-11

Från tisdag 15 oktober finns det möjlighet att vaccinera sig mot influensa vid länets hälsocentraler och privata läkarmottagningar.

Det influensavaccin som kommer att användas skyddar mot de tre typer av influensa som väntas få störst spridning under säsongen.

Det finns få medicinska åtgärder som ger lika stor hälsonytta som influensavaccination till äldre eller personer som har nedsatt hjärt- och/eller lungfunktion.

Influensavaccineringen är gratis för följande grupper som av Socialstyrelsen anses löpa ökad risk att drabbas eller få svåra komplikationer om de blir sjuka:

• Alla som i år fyller 65 år eller är äldre.

• Alla som har kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

• Gravida efter den 16:e graviditetsveckan.

• Alla överviktiga med BMI över 40.

För övriga kommer en avgift på 160 kronor att tas ut vid vaccinationstillfället. Vaccinationsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

»» Se mottagningstider för respektive Hälsocentral

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-84215