Start för årets influensavaccinationer

Pressmeddelande 2015-11-03

Tisdagen 3 november startar årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan.

Det finns få andra åtgärder som ger lika stor hälsonytta som att vaccinera sig. Det gäller framför allt för äldre och personer med nedsatt hjärt- eller lungfunktion. Gravida kan också behöva vaccinera sig eftersom det då finns risk att bli allvarligt sjuk av influensa.

Influensavaccineringen är gratis för vissa grupper där risken är större att drabbas av eller få svåra komplikationer om man blir sjuk. Vilka riskgrupperna är beslutas av Socialstyrelsen och i år rekommenderas följande personer att ta säsongsinfluensavaccin:

 • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre

 • Alla gravida i senare hälften av graviditeten

 • Personer med kroniska sjukdomar som
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - diabetes
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar
  - kronisk lever eller njursvikt
  - astma
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - barn med funktionshinder

För övriga som vill vaccinera sig kostar det 160 kronor. Avgiften för vaccination räknas inte in i högkostnadsskyddet.

- För äldre, gravida och för personer i någon av riskgrupperna är det av stor vikt att vaccinera sig. Skyddet blir aldrig hundraprocentigt, men har alltid effekt och gör att symtomen blir mildare om man ändå skulle bli sjuk, säger Per-Åke Jarnheimer, överläkare vid smittskydd och vårdhygien.

De senaste åren har influensautbrotten börjat på allvar i mitten av januari. Därför är också årets vaccinationsstart senarelagd. Från 11 november finns möjlighet att vaccinera sig vid länets hälsocentraler och hos privata läkarmottagningar från 3 november.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare, smittskydd och vårdhygien
0480-841 40