Start för Barn- och ungdomshälsan

Pressmeddelande 2015-04-20

På måndagen startade Barn- och ungdomshälsan, landstingets nya verksamhet för barn och ungdomar med lättare psykiska besvär.

På mottagningen som finns i Ångkvarnen i Kalmar kommer man att kunna ta emot barn och ungdomar från 6 till och med 17 år och deras familjer.

– Precis som i övriga primärvården fokuserar vi på det som är friskt, mer än det som är sjukt, och försöker förebygga att någon blir sjuk. Det ska kännas enkelt att komma till oss, säger verksamhetschefen Magdalena Ståhle.

Till Barn- och ungdomshälsan kan barn, ungdomar eller familjer vända sig för att få råd, stöd och behandling vid lättare psykiska besvär. Ofta kan det underlätta om man tidigt kommer i kontakt med en psykolog eller socionom för att hindra utveckling av allvarligare psykisk problematik. Den nya verksamheten tillhör primärvården och ska inte förväxlas med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), som tar hand om svårare fall av psykisk ohälsa.

Verksamheten utgår till en början från Kalmar och finns tillgänglig för länets sex södra kommuner i Ångkvarnen i centrala Kalmar. För de norra länsdelarna öppnar verksamheten i Västervik senare under året.

– Meningen är att alla ska få hjälp oavsett var man än bor i länet, så vid behov kommer det finnas möjlighet att vi även kommer ut i länet och träffar familjer, berättar Magdalena Ståhle.

Mer information

Magdalena Ståhle, verksamhetschef, Barn- och ungdomshälsan
0480-812 45