Stor psykiatrisatsning i startgroparna

Pressmeddelande 2015-04-23

I slutet av 2020 ska specialistpsykiatrin kunna flytta in i nya lokaler vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det framgår av det förslag till inriktningsbeslut som landstingsstyrelsen tar ställning till om några veckor och som sedan landstingsfullmäktige får på sitt bord i början av juni.

Placering av den nya psykiatribyggnaden föreslås bli på nuvarande sjukhusparkering intill apoteket i sjukhusområdets sydvästra del. Samtliga verksamheter och kompetenser kommer att flytta in i de nya lokalerna. Det gäller såväl sluten- som öppenvård när det gäller vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och AnorexiBulimiCenter.

Närheten till övriga kliniker på länssjukhuset underlättar ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienter med både psykiatriska och somatiska behov. Genom att psykiatrin blir en del av länssjukhuset är målsättningen också att avdramatisera synen på psykisk sjukdom.

Förstudien pekar på möjligheten att skapa flexibla lösningar i den nya byggnaden. Även om avdelningar respektive mottagningar kan ligga åtskilda i det nya psykiatrihuset kommer lokalerna att byggas så att de lätt kan ändra användningsområde. Över tid ska vårdavdelningar respektive mottagningar kunna växa eller krympa utifrån behov.

- Nu får vi lokaler som är byggda för våra patienter. De kommer att bli utformade i enlighet med aktuell forskning om läkande psykiatriska vårdmiljöer, så att lokalerna stödjer verksamhetens arbete och ger utrymme till utveckling, säger psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg.

Psykiatrins och patienternas behov står i centrum för satsningen. Redan på ett tidigt stadium har medarbetarna inom psykiatrin kommit med synpunkter på utformning av de framtida lokalerna. Sedan har psykiatrin och Landstingsservice gemensamt arbetat fram ett förslag.

- Som i alla våra byggprojekt är det viktigt att verksamheten inte bara flyttar in i nya lokaler, utan att vi från början bygger lokalerna efter verksamhetens behov, säger Christer Holmgren, förvaltningschef på Landstingsservice.

När bygget beräknas komma igång i slutet av 2017 försvinner 240 p-platser, samtidigt som behovet av platser beräknas öka. Enligt förslaget ska därför 430 nya p-platser anläggas på andra platser inom sjukhusområdet för att täcka behovet.

Fakta/Psykiatrisatsningen

Satsningen på nya moderna lokaler för specialistpsykiatrin i länet är landstingets största investeringsprojekt kommande år. Investeringarna har redan börjat med öppenvårdspsykiatrin i Vimmerby. Det pågående bygget beräknas till 27,9 miljoner kronor.

Inriktningsbeslut när det gäller psykiatrin i Kalmar tas vid landstingsfullmäktige i juni. Byggstart planeras till december 2017 och den totala investeringskostnaden beräknas i förstudien till 823 miljoner kronor, varav byggkostnaden landar på drygt 700 miljoner. Innan byggstart väntar programarbete och projektering.

I november i år beräknas motsvarande inriktningsbeslut tas också när det gäller psykiatrin i Oskarshamn respektive Västervik. Byggstarten för dessa delar uppskattas bli i slutet av 2017 respektive första halvåret 2018.

Under 2021 kommer samtliga enheter inom psykiatrin ha flyttat in i sina nya lokaler.

Mer information

Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör
076-836 07 77

Christer Holmgren, förvaltningschef, Landstingsservice
070-598 61 60