Stor sjukvårdsinsats efter Ålemsolycka

Pressmeddelande 2013-03-21

Länssjukhuset i Kalmar fick ta emot sju skadade på torsdagen efter trafikolyckan i Ålem. Tre lindrigt skadade fördes till Mönsterås hälsocentral.

Av de sju skadade som fördes till akutmottagningen i Kalmar bedöms två som allvarligt skadade och fem lindrigt skadade. Totalt sex personer har fått stanna kvar på sjukhuset.

De tre lindrigt skadade som fördes till Mönsterås hälsocentral togs om hand av det akutteam som finns på hälsocentralen. En av dessa  skickades sedermera  vidare till Länssjukhuset i Kalmar.

Mer information

Olycksfallsrapporter finns i Länssjukhusets växel 0480-81 000.