Stort intresse för palliativ utbildning

Pressmeddelande 2013-08-26

Till hösten kommer 12-24 sjuksköterskor inom landstinget och kommunerna i länet att få fördjupad utbildning i palliativ vård.

Utbildningen är ett led i landstingets satsning för att höja kompetensen inom åldrandet och dess sjukdomar. Så sent som i juni antog landstingsstyrelsen en åtgärdsplan med ett omfattande utbildningspaket.

Till distansutbildningen i palliativ vård motsvarande 7,5 poäng har intresset varit stort. 24 sjuksköterskor, varav tre från länets kommuner har anmält intresse för den. Tänkt kursstart är i november. Utbildningen kommer att ske från Ersta sjukhus i Stockholm.

- Det här är en viktig satsning som både handlar om att höja kompetensen kring åldrandet som cancersjukvården, säger landstingets personaldirektör Peter Rydasp.

- I dag riktar sig 80 procent av den palliativa vården till cancerpatienter, men många fler behöver erbjudas samma vård, säger Arne Sjöberg, basenhetschef för geriatriska kliniken i Kalmar där också Enheten för palliativ medicin ingår.

Sedan finansieringen av uppdragsutbildningen är i hamn hoppas han att så många som möjligt av dem som anmält intresse också tackar ja till utbildningen. Förhoppningen är att det kan bli en fortsättning kommande år.

Förutom den här utbildningen förekommer i dag riktade specialistutbildningar för sjuksköterskor och undersköterskor när det gäller vård av äldre.

Landstinget har också beslutat att införa fyra veckor med geriatrisk placering under läkarnas AT-tjänstgöring från hösten 2014. Andra utbildningsinsatser kring äldre och läkemedel genomförs under året.

I åtgärdsplanen finns också en katalog av pågående utbildningar och förslag till utbildningar både inom hälso- och sjukvården som folktandvården.

Mer information

Peter Rydasp, personaldirektör, Landstinget i Kalmar län
0480-84 136

Arne Sjöberg, verksamhetschef, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-81 275