Stråldos utanför behandlingsområde

Pressmeddelande 2013-05-20

En patient som strålbehandlas vid Länssjukhuset i Kalmar har vid ett behandlingstillfälle fått strålbehandling utanför behandlingsområdet.

Patienten blev vid tillfället felpositionerad på behandlingsbordet. Något som resulterade i att enbart delar av behandlingsområdet fick avsedd dos och att områden utanför behandlingsområdet fick en något förhöjd dos.

Avvikelsen upptäcktes direkt efter behandlingen och korrigerades vid senare behandlingar så att hela behandlingsområdet får avsedd dos.

Den extra dosen utanför behandlingsområdet ligger under de nationella gränsvärden som finns. Trots ringa medicinska konsekvenser bedöms händelsen vara allvarlig och är anmäld till Strålsäkerhetsmyndigheten. Patienten är informerad.

Mer information

Stefan Johnsson, chefsfysiker, Landstinget i Kalmar län
0480-44 86 58