Strömavbrott på Länssjukhuset i Kalmar

Pressmeddelande 2012-12-12

Länssjukhuset i Kalmar drabbades natten till onsdagen av ett strömavbrott under cirka 20 minuter sedan den externa elförsörjningen brutits.

Strömavbrottet inträffade vid 04.05. De reservaggregat som länssjukhuset är utrustat med gick inte igång under avbrottet.

- Vi kommer omgående att sätta igång en utredning för att få en förklaring till vad som hänt och varför reservsystemen inte gått igång. Det här betraktar vi som en mycket allvarlig händelse, säger Christer Holmgren, chef för landstingets serviceförvaltning.

Några direkta konsekvenser har inte strömavbrottet haft för patienterna på sjukhuset.

- Naturligtvis blev det en viss oro bland patienterna när det var mörkt, men personalen gjorde ett utmärkt jobb med att ta hand om dem, säger sjukhuschef Johan Rosenqvist.

Under strömavbrottet avled en patient som vårdades i livets slutskede på sjukhuset. Inget tyder dock på att strömavbrottet påverkade förloppet, men fallet kommer ändå att granskas.

Strömavbrottet har också haft påverkan på landstingets IT-system. Omfattningen är dock ännu oklar.

Landstinget kommer under dagen att lämna uppdaterad information.

Mer information

Christer Holmgren, chef för serviceförvaltningen 070-598 61 60

Johan Rosenqvist, sjukhuschef, Länssjukhuset i Kalmar 070-140 09 47