Studie ska minska dödlighet i tarmcancer

Pressmeddelande 2014-02-05

I mars börjar de första 60-åringarna i Kalmar län att kallas till koloskopi, en undersökning av tjocktarmen.

Då går starten för en stor nationell studie med totalt 200 000 svenskar.

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen. Sextusen svenskar får årligen tjock- och ändtarmscancer. Jämfört med bröst- och prostatacancer är överlevnaden låg. Fler än 40 procent insjuknade avlider av sjukdomen. Med tidig upptäckt kan dock nästan alla patienter botas.

Studien genomförs för att hitta bästa metod att genom allmänna hälsoundersökningar, screeningar av befolkningen, tidigt hitta tjocktarmscancer och minska dödligheten.

Med start i februari-mars kommer personer födda 1954 att börja kallas till undersökning. För Kalmar län innebär det att 100-150 60-åringar årligen kommer kallas till koloskopi, en undersökning av tjocktarmen med ett böjligt instrument. I hela landet rör det sig om 20 000 personer. Undersökningarna i länet kommer att ske på Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.

En annan grupp, omkring 300 årligen i länet, kommer att erbjudas att lämna avföringsprov två gånger under en två årsperiod. Syftet är att testa om det finns blod i avföringen och om det behövs ytterligare undersökning i form av koloskopi. I hela landet ingår totalt 60 000 i denna grupp.

Om koloskopin visar cancer eller polyper genomförs inga fler undersökningar inom studien utan patienten erbjuds behandling.

Resultaten för de två grupperna kommer ställas mot en kontrollgrupp som inte kommer att kallas till koloskopi eller erbjudas att lämna avföringsprov. Perioden under vilken man kan komma med i studien är tre år och uppföljningstiden är satt till 15 år.

18 landsting deltar, vilket ger studien karaktären av ett nationellt samordnat införande av en ny screening i Sverige. Både WHO och EU rekommenderar tarmcancerscreening och Socialstyrelsen väntas komma med en rekommendation om att införa screening även i Sverige.

Mer information

Hjalmar Åselius, verksamhetschef medicinkliniken, Västerviks sjukhus
070-558 12 78

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
070-315 32 28