Styrgrupper ska arbeta med regionfrågan

Pressmeddelande 2013-09-19

I arbetet med en eventuell sydsvensk regionbildning ska politiska styrgrupper bildas.

Totalt blir det 14 ledamöter vardera i de sex styrgrupperna med ansvar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturplanering, hållbar regional utveckling och demokrati och internationalisering.

Till styrgrupperna ska de olika arbetsgrupper med tjänstemän som bildats för varje område rapportera. Arbetsgrupperna ska analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar län.

Ledamöterna från Kalmar län utses av landstinget respektive regionförbundet.

De som är föreslagna från Kalmar län är:

Hälso- och sjukvård: Henrik Yngvesson (M), Lena Segerberg (S), Christer Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD).

Kultur: Eddie Forsman (M), Yvonne Hagberg (S) och Ingegerd Pettersson (C).

Kollektivtrafik: Ulf Nilsson (S), ordförande för gruppen, Kent Ingvarsson (M), Akko Karlsson (MP) och Micael Foghagen (SD),

Infrastrukturplanering: Lars Blomberg (M), Markus Lundh (S), Björn Holgersson (FP) och Åke Nilsson (KD).

Hållbar regional utveckling: Karl Holst (M), Denita Abaza (S) och Bertil Dahl (V).

Demokrati och internationalisering: Malin Sjölander (M) och Tomas Kronstål (S).

Fakta/Sydsvensk regionbildning

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.

Mer information

http://www.nyregion.se/ideell-forening/organisation/politiska-styrgrupper-och-arbetsgrupper/