Surfplattan stort stöd för cancerpatienter

Pressmeddelande 2012-12-10

Bröstcancerpatienter vid Länssjukhuset i Kalmar som haft en surfplatta under sin strålningsbehandling är mycket nöjda

Den har varit ett stort stöd med information om sjukdomen och strålbehandlingen. Men samtidigt skulle de önskat den i ett ännu tidigare skede.

Det visar en utvärdering av det projekt med läsplattor som startade i våras på strålbehandlingsenheten på Länssjukhuset i Kalmar.

Projektet är ett samarbete mellan Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, kuratorerna vid Länssjukhuset i Kalmar, eHälsoinstitutet och ämnet medieteknik på Linnéuniversitetet med stöd från Regionalt Cancer Centrum sydöst, RCC. Syftet är att utveckla omhändertagandet av cancerpatienter.

Med en surfplatta som stöd inför starten av strålbehandling mot bröstcancer känner sig patienterna bättre förberedda, mindre oroliga och stärkta i sin situation. De får låna surfplattan under hela behandlingsperioden och har möjlighet att påverka sin egen pågående behandling genom fortlöpande återkoppling via enkäter.

Innehållet i surfplattorna handlar om strålbehandlingens olika delar. Det finns information om bröstcancer, eventuella biverkningar, tips på vad man kan göra själv för att må bättre under behandlingsperioden samt rekommenderade länkar till olika webbplatser. Det finns vidare information om vad som händer när strålbehandlingen är avslutad och vilken form av rehabilitering som erbjuds i landstinget.

Informationen består av video, inspelad på plats på strålbehandlingen i Kalmar, text samt foton. Videon är en uppskattad medieform, patienterna beskriver att de sett filmerna upprepade gånger. "Det är så bra att kunna gå tillbaka gång på gång, för man tar liksom inte till sig allt på en gång". De har även visat filmerna för sina närstående, vilket kan bidra till att öka förståelsen hos dem.

Innehållet i surfplattorna är utarbetat av vårdpersonal tillsammans med tidigare strålbehandlade patienter, samt forskare från Linnéuniversitetet.

Utvärderingen visar att patienterna efterfrågar det extra stöd, med information och kommunikation, som surfplattan ger. De känner sig mer aktiva, stärkta och mer informerade. För kvinnor med nyupptäckt bröstcancer väntar en lång resa, med undersökningar, operation, eventuella efterbehandlingar och en hel del perioder av upplevd väntan. Genomgående under projektet har det framkommit önskemål om att få surfplattan i ett tidigare skede med information om vårdprocessens olika delar samt vem man kan kontakta vid behov.

Den användarvänliga tekniken är av stor betydelse. Surfplattan är lätt att lära sig, även för den som inte har datorvana. Något som kan bidra till en mer jämlik vårdsituation oavsett ålder. Personalen ser att patienterna är mer engagerade och delaktiga samt ställer mer relevanta frågor. De upplever det också värdefullt att kunna få snabb återkoppling från patienterna.

Resultatet av projektet har rönt intresse även internationellt, då det presenterats på vetenskapliga konferenser både i Barcelona och i Stanford.

Mer information

Stefan Johnsson, bitr verksamhetschef och chefsfysiker, Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar 0480-448658

Camilla Wilde Björling, onkologisjuksköterska, Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Länssjukhuset i Kalmar 0480-448723