Sveriges mest nöjda sjukhuspatienter

Pressmeddelande 2014-10-15

Sjukhusen i Kalmar län har tillsammans med Gotland Sveriges mest nöjda patienter. Det framgår av Nationell patientenkät som presenterades på onsdagen.

Det är åtta frågor i enkäten som årligen sedan patientenkäten startade 2010 lyfts fram och redovisas publikt. Det gäller bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man kan rekommendera sjukhuset eller mottagningen till en bekant.

Sammantaget visar resultatet att patienterna upplever kvaliteten på sjukhusen i Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Visby som högst i landet.

De patienter som varit inlagda rankar länets sjukhus allra högst i landet när det gäller frågorna kring delaktighet, tillgänglighet, upplevd nytta, helhetsintryck och rekommendera. De patienter som besökt en mottagning placerar också Kalmar län allra främst när det gäller förtroende och bemötande.

- Resultatet ligger i linje med vad exempelvis Vårdbarometern visat en rad år. Men roligast är nog att den goda tillgänglighet vi har till vården i vårt län inte bara är en siffra i statistiken utan också upplevs direkt av patienterna, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Just när det gäller frågan om väntetiden så får Kalmar län och Gotland markant högre betyg än andra landsting och regioner. Kalmar län och Gotland har också under både 2013 och hittills under 2014 månad för månad redovisat de kortaste väntetiderna i landet både till läkarbesök och operation eller behandling.

Trenden de senaste åren är att sjukhusen i Kalmar län värderats högre och högre av patienterna. Något som Alf Jönsson förklarar med det systematiska förbättringsarbete som hela tiden pågår inom vården.

Sjukhuschef Henrik Holmberg vid Västerviks sjukhus pekar på det arbete som sker vid hans sjukhus.

- Allt vi gör syns inte alltid utåt, men det finns i vårt arbete ett ständigt fokus för att göra det bättre för patienterna. Vår vision "Patienten först – i allt vi gör" är en kompass att alltid bedriva vårt förbättringsarbete utifrån ett patientperspektiv, säger han.

Fakta

I april-maj fick drygt en kvarts miljon patienter i hela landet hem enkäten. Gemensamt för dem var att de antingen nyligen legat inlagda på något sjukhus eller besökt en specialistmottagning. 147 000 svarade också på en lång rad frågor där de fick värdera vården utifrån olika aspekter.

I Kalmar län var det totalt 4 562 patienter som svarade på enkäten. 1 459 hade legat inlagda och 3 103 besökt en mottagning. Svarsfrekvens var 66,7 respektive 61,6 procent.

För hela landet var svarsfrekvensen 64,6 respektive 59,5 procent.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555

Henrik Holmberg, sjukhuschef, Västerviks sjukhus
0490-874 14