Sydsvenska regionbildare bildar arbetsgrupper

Pressmeddelande 2013-08-23

Föreningen Sydsvensk regionbildning har på sitt styrelsemöte i Kristianstad idag inrättat sex arbetsgrupper.

De ska arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturplanering, demokrati och hållbar regional utveckling ur ett sydsvenskt perspektiv.

- Det ska finnas ett nytänkande i arbetet, det handlar inte bara om att fyra regioner, verksamheter eller att organisationer ska slås samman. Det är viktigt att visa att en gemensam region gör skillnad, att sammanslagningen har en funktion att fylla för medborgarna och verksamheten, berättar Johan Assarsson, projektledare för Sydsvensk regionbildning.

För vardera område ska arbetsgrupperna analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Utgångspunkten är helheten, den större geografin och det sydsvenska regionperspektivet.

- Arbetsgrupperna ska identifiera insatser och satsningar som har ett mervärde för de som bor och lever i södra Sverige samt föra en diskussion om vilka steg som behöver tas för att nå dit, säger Johan Assarsson.

Enligt förslaget som föreningens styrelse tar ställning till idag ska Landstinget i Kalmar leda den politiska styrgruppen för kollektivtrafik samt arbetsgruppen för hälso- och sjukvård. Regionförbundet i Kalmar län kommer att leda arbetsgruppen för hållbar regional utveckling.

- Det är viktigt att arbetet nu kommer igång på allvar. De uppdrag som gått till Kalmar län passar oss bra, både när det gäller hälso- och sjukvården där vi har goda resultat och kollektivtrafiken som är en viktig fråga, säger Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län.

Fakta/Sydsvensk regionbildning

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.

Mer information

Johan Assarsson, projektledare Sydsvensk regionbildning
0702-49 17 24

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län
0480-84 554, 070-5176030