Systemfel tog bort journalspärrar

Pressmeddelande 2015-10-15

Ett systemfel i samband med en teknisk uppgradering har orsakat att inre spärrar i 132 patientjournaler försvunnit. Felet är nu åtgärdat.

Omedelbart när felet och omfattningen av det konstaterats återupprättades spärrarna i de berörda patientjournalerna.

Spärrarna det handlar om är sådana som patienterna själva begärt och innebär att en verksamhet inom vården inte kan ta del av journalanteckningar från en annan verksamhet utan att patienten gett sitt samtycke. Spärrarna får bara brytas vid akuta sjukdomstillstånd.

- Vi ser allvarligt på det inträffade. Samtliga som är berörda kommer att kontaktas personligen av landstinget och vi uppmanar dem som har frågor att höra av sig, säger kanslidirektör Ann-Sofie Dejke.

Det var i samband med en uppgradering av spärrtjänsten tidigare i år som felet inträffade. Datainspektionen har informerats om det inträffade, även om själva händelsen i sig inte är anmälningspliktig.

- Det är naturligtvis olyckligt att detta har inträffat. För att det inte ska hända igen lägger vi nu in fler kontrollstationer i samband med framtida uppgraderingar, säger IT-direktör Johan Hallenborg.

Den som har frågor om spärrar i journal kan kontakta landstinget på telefon 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15.

Mer information

Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
0480-84177

Johan Hallenborg, IT-direktör
0480-837 47