Tele- och IT-störningar avhjälpta

Pressmeddelande 2012-12-12

De tele- och IT-störningar som utlöstes av nattens strömavbrott på Länssjukhuset i Kalmar är nu avhjälpta och allt fungerar som vanligt.

Som en konsekvens av elavbrottet fick ett antal IT-system, som också berör övrig sjukvård i länet, startas om och funktionaliteten kontrolleras.

Efter ett intensivt arbete kunde vid lunchtid idag konstateras att samtliga åter fungerar normalt. Det innebär också att tidigare teleproblem är avhjälpta.

Strömavbrottet inträffade klockan 04.05 på onsdagsmorgonen då det blev kortslutning i en av de två inkommande elledningarna från Kalmar Energi. En automatisk omkoppling till den andra elledningen fungerade inte. Inte heller länssjukhusets reservkraft gick igång som det skulle. Strömmen kom tillbaka när manuell omkoppling kunde göras efter omkring 20 minuter.

Några direkta konsekvenser för patienter ledde inte strömavbrottet till. Däremot har ett fåtal incidenter rapporterats, bland annat var det temporärt svårt att få upp låset till ett läkemedelsrum och en undersökning fördröjdes, då hissarna inte fungerade. Dessa incidenter kommer att granskas vidare.

Under strömavbrottet avled en patient som fick palliativ vård i livets slutskede på sjukhuset. Det finns inget som tyder på att strömavbrottet påverkade förloppet.

På onsdagen öppnade Kalmar Energi en tredje elledning till Länssjukhuset i Kalmar för att säkerställa att det alltid finns två fungerande inkommande elledningar. Samtidigt undersöks orsaken till strömavbrottet.

Mer information

Christer Holmgren, chef för serviceförvaltningen 070-598 61 60

Johan Rosenqvist, sjukhuschef, Länssjukhuset i Kalmar 070-140 09 47