Telestörningar drabbar vården i Torsås

Pressmeddelande 2013-05-10

Till följd av störningar i telenätet går det för närvarande inte att ringa till Torsås hälsocentral. Vårdsökande uppmanas istället ringa 1177.

Hälsocentralen är dock öppen och tar emot patienter som vanligt. Via 1177 kan vårdsökande komma i kontakt med hälsocentralen.

Vid akuta livshotande tillstånd ring 112.

Telestörningen riskerar att kvarstå hela dagen. Enligt besked från Telia kan felet vara avhjälpt först vid 21-tiden.