Tillgängligheten förbättrades i april

Pressmeddelande 2013-06-04

Tillgänglighet till operation/behandling har förbättrats vid länets tre sjukhus.

Det framgick av den redovisning som lämnades inför landstingsstyrelsen på tisdagen. Under årets första månader har sjukvården haft svårt att nå upp till målen när det gäller operation/behandling inom 60 dagar. I april fick dock 82 procent av patienterna sin behandling eller operation inom 60 dagar.

När det gäller tillgänglighet för besök hos en specialist på sjukhuset fortsätter landstinget att ha höga siffror. I april fick 90 procent av patienter komma till doktorn inom 60 dagar.

Med dessa resultat får landstinget maximalt bidrag ur den så kallade kömiljarden för april månad.

Vid den månatliga redovisningen inför landstingsstyrelsen redovisas numera också väntetid till olika provtagningar och undersökningar. Inom radiologin i länet finns det stora skillnader i väntan till olika röntgenundersökningar. Vid Västerviks sjukhus får man vänta 4 veckor för en datortomografiundersökning och 6 veckor för en magnetkameraundersökning. Vid Länssjukhuset i Kalmar är motsvarande väntetider 7 respektive 17-18 veckor. I Oskarshamn ligger väntetiderna på 5-6 veckor för datortomografi och 6-7 veckor för magnetkameraundersökning.

Länets psykiatri fortsätter visa hög tillgänglighet. Inom vuxenpsykiatrin fick i april knappt 90 procent av patienterna tid för besök inom 60 dagar.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick i mars nästan alla sökande tid för första besök inom 30 dagar. 100 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Kostnaderna för bemanningsföretagen ökar

Landstingets kostnader för bemanningsföretag ligger efter årets första fyra månader över fjolårets siffror. Det framgick av personaldirektör Peter Rydasps redovisning inför landstingsstyrelsen.

Totalt för perioden januari-april har landstinget fått betala 23,7 miljoner kronor mot 22 miljoner samma period förra året. Främst psykiatriförvaltningen har behövt nyttja bemanningsföretag i större utsträckning. Också primärvården har ökade kostnader liksom länets sjukhus.

Samtidigt visar årets ansökningar till de 19 AT-läkartjänsterna till hösten att söktrycket är stort. Sammanlagt 188 personer har sökt tjänsterna.

Också söktrycket till sjuksköterskeutbildningar i länet är stort. I Kalmar är det 152 sökande till 50 platser. I Västervik och Oskarshamn som har utbildning på distans är det 72 sökande till 15 platser, respektive 39 sökande till 10 platser.

Det har heller aldrig varit så många medarbetare som sökt specialistutbildning för sjuksköterskor.