Tio procent fler reste med KLT 2013

Pressmeddelande 2014-01-30

Kalmar Länstrafik redovisar en ökning av resandet med drygt tio procent för 2013 när det gäller trafiken inom länet.

Totalt gjordes 7 919 532 resor förra året med KLT inom Kalmar län mot 7 179 896 för 2012.

Under året har en omfattande omläggning skett av stadstrafiken i Kalmar, Västervik och Oskarshamn vilket mottagits väl. Också biljettsystemet har förbättrats vilket lett till en säkrare registrering av antalet resenärer. Även de större busstråken utmed E22 och riksväg 40 mellan Vimmerby och Västervik noterar en ökning

Också resandet över länsgränsen har utvecklats positivt med en ökning på sex procent. Inte minst märks det på busslinje 500 mellan Karlskrona och Kalmar och på Öresundstågen.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
070-724 38 70