Tusentals synpunkter på vården i länet

Pressmeddelande 2014-06-02

2 267 olika synpunkter kring vården. Det blev resultatet när landstingets medborgar- och uppföljningsutskott gick ut och frågade om vården i länet.

Det framgår av den slutrapport som de båda utskotten presenterade på måndagen och som kommer att redovisas för landstingsfullmäktige på onsdag.

Bakgrunden till dialogen med medborgarna var diskussioner i de båda utskotten kring hur och på vilka sätt man kunde bidra till att nå landstingets målsättning om Sveriges säkraste sjukvård 2014. I ett initiativ till landstingsfullmäktige föreslogs att utskotten skulle genomföra en dialog kring säker vård under 2012-2014.

Vid 17 olika tillfällen på olika orter i länet har utskottens politiker mött medborgarna. Totalt har 2 267 synpunkter kommit in där tre kategorier är mest framträdande: 31 procent avser bemötande, 25 procent kompetens och 21 procent tillgänglighet.

Tydligast är synpunkterna kring bemötande; att bli lyssnad på, sedd och bemött utifrån de förutsättningar den enskilde individen har.

172 olika förbättringsförslag har också lämnats. 27 procent handlar om tillgänglighet, 25 procent om resurser och 15 procent om kompetens. Förbättringsförslagen har exempelvis handlar om bättre informationsmaterial kring olika sjukdomar till patienter och anhöriga, hälsoundersökningar i förebyggande syfte, behov av ökad kunskap och respekt hos personalen om kulturella, religiösa, etniska och andra skillnader och ökad flexibilitet så att vården också kommer ut till patienterna.

Mer information

Gunilla Johansson, ordförande, medborgarutskottet och uppföljningsutskottet.
070-491 10 03

Madeleine Rosenqvist, vice ordförande, medborgarutskottet och uppföljningsutskottet.
070-221 14 87