Två miljoner till D-vitaminforskning i Kalmar

Pressmeddelande 2013-06-10

Forskning vid Länssjukhuset i Kalmar kring D-vitaminets betydelse för äldres hälsa har tilldelats två miljoner av Familjen Kamprads stiftelse.

Syftet med studien är att undersöka omfattning av D-vitaminbrist bland äldre i Kalmar län och att identifiera särskilda riskgrupper som löper ökad risk för exempelvis fallskador i hemmet, muskelsvaghet och frakturer på grund av benskörhet.

Bakom forskningen står docenten och överläkaren Martin Carlsson vid Länsenheten för klinisk kemi, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Medsökande är överläkare Pär Wanby vid medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och professor Göran Petersson vid Linnéuniversitetet.

- Solen är vår viktigaste källa till vitamin D. Vår moderna livsstil med minskad utomhusvistelse innebär risk för D-vitaminbrist. Äldre har sämre förmåga att bilda D-vitamin i huden och äldre vistas mera inomhus, berättar Martin Carlsson som bakgrund och pekar på att det finns stora hälsovinster med D-vitamin.

Att D-vitaminbrist ger benskörhet har varit känt sedan länge och därför har profylax i form av fiskleverolja, D-droppar och D-vitaminberikad mat använts sedan 1920-talet.

Under senare år har det blivit känt att brist på D-vitamin kan kopplas samman med en rad andra sjukdomar som till exempel ökad risk för fall och frakturer hos äldre, muskelvärk, depression, infektionskänslighet, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

Martin Carlsson förväntar sig att studien kan leda till att äldre ska kunna få bra livsstilsråd att förebygga sjukdomar som har sin grund i D-vitaminbrist och kunna ge svar på vilka riskgrupper som bör ta D-vitaminer förebyggande. Då skulle också frakturer orsakad av benskörhet, fallskador och för tidig död kunna undvikas.

Det handlar också om att uppmärksamma och bättre kunna behandla äldre med D-vitaminbrist som redan lett till komplikationer.

En annat viktigt mål är att kunna lägga in varningar i patientjournalsystemet Cosmic om riskabla effekter av vissa läkemedel när det gäller D-vitaminkoncentrationen och uppmärksamma behandlande läkare på behov av D-vitaminprofylax eller behandling.

Martin Carlsson och Pär Wanby medverkar redan i en annan studie inom Landstinget i Kalmar som rör D-vitamin och dess betydelse vid anorexia nervosa.

Martin Carlsson medverkar även i en pågående studie om betydelsen av D-vitamin vid typ 2 diabetes i Förenade Arabemiraten

Mer information

Martin Carlsson, docent och överläkare, Länsenheten för klinisk kemi, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
0480-81456