Två nomineringar till Guldskalpellen

Pressmeddelande 2015-04-15

Två bidrag från Landstinget i Kalmar län är nominerade till Dagens Medicins pris Guldskalpellen som delas ut senare i vår.

Det är tionde året som priset delas ut, denna gång i tre olika kategorier – årets förnyare, årets banbrytare och årets entreprenör. Totalt har 50 nomineringar skett.

Från Landstinget i Kalmar län är värdegrundsarbetet för en säkrare vård med varjedag-berättelser ett av bidragen.

Sedan 2011 har landstinget arbetet på ett systematiskt sätt med att lyfta fram sanna, positiva och berörande berättelser om händelser från medarbetarnas vardag. Ett starkare fokus på organisationskultur och värdegrundsfrågor bidrar i arbetet med att förbättra vården och öka patientsäkerheten. Varjedag-berättelserna används som ett gemensamt verktyg och förmedlar vardagsnära exempel på landstingets värdegrund. I dag sprids berättelserna genom olika kanaler, både digitalt såväl som i tryckt form och genom filmer.

Det andra bidraget från Kalmar län kommer från Mönsterås hälsocentral och införande av akutteam i primärvården.

Då efterfrågan av akuttider var stor bland patienterna och möjligheterna att svara upp var begränsade på grund av läkarvakanser tänkte man om på hälsocentralen. I dag finns ett akutteam som arbetar med korta insatser i ett högt tempo. Läkarna har varsin dag i veckan som akutläkare och lite lugnare övriga dagar. Följden är att tillgängligheten för akuta patienter ökat med 20 procent samtidigt som den också blivit bättre för kroniska patienter. Arbetsmiljön har också förbättrats avsevärt.