Upphandling av Kustpilentrafiken klar

Pressmeddelande 2013-10-30

Veolia Transport Sverige AB samt Bombardier Transportation Sweden AB vann upphandlingarna kring drift respektive underhåll av KLT:s Kustpilentrafik.

Veolia Transport Sverige AB ansvarar i dagsläget för driften för Kustpilentrafiken på Stångådalsbanan samt Tjustbanan och får fortsätta till och med 2020.

- Vi är mycket nöjda med att Veolia fortsätter som trafikutövare. Det finns många positiva effekter av att företaget kommer att vara driftanvändare av fordonen både i Kustpilentrafiken och i den nya regionaltågstrafiken på Kust till Kustbanan. Exempelvis vad gäller personaleffektivitet och fordonsresurser, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Bombardier Transportation Sweden AB kommer in som ny underhållsleverantör för Kustpilenfordonen.

- Detta ser vi som positivt, med tanke på den nya underhållsverkstaden som ska byggas i Kalmar 2014-2015 där Bombardier blir ensam underhållsleverantör för både regionaltågstrafiken och Kustpilens fordon. Bombardier kommer att vara med vid planeringen av verkstaden och vara delaktigt i att skapa förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetssätt i den kommande verksamheten, säger Karl- Johan Bodell.

Avtalen sträcker sig över sex år till december 2020 och kan sedan förlängas i upp till två år. Veolia Transport AB driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Veolia Transport är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik.

Bombardier Transportations fokus i Sverige ligger på utveckling och produktion av tåg samt numer även på underhåll av järnvägsfordon.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
010-21 21 100