Uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol

Pressmeddelande 2012-11-05

Under vecka 45 kommer alkoholens skadeverkningar på hälsan att uppmärksammas speciellt i Sverige och på flera hälsocentraler i länet

Alkohol påverkar praktiskt taget alla vävnader och system i en människas kropp. Några effekter upplever vi som positiva men många är direkt skadliga på kort eller lång sikt. Det går inte att säga hur mycket alkohol kroppen tål. En del av oss är mer känsliga än andra.

Du kan genom att svara på några frågor få svar på om du har en riskabel alkoholkonsumtion på Alkoholprofilen.se.

På 1177.se finns också mer information om riskbruk av alkohol och tips till dig som vill minska din alkoholkonsumtion.