Utbildning i sjukvårdssvenska för nyanlända

Pressmeddelande 2015-02-09

Landstinget planerar att i egen regi starta svenskutbildning för nyanlända med sjukvårdsbakgrund.

Utbildningen kommer att drivas som pilotprojekt vid landstingets folkhögskolor under 2015 och omfatta totalt 20 personer. Vid sidan av svenskundervisningen planeras för studiebesök och praktik där de studerande ges möjligt att träna sin svenska och lära känna den svenska hälso- och sjukvårdsmiljön.

- Vi vet att det finns många bland de asylsökande som har hälso- och sjukvårdskompetens och som inget annat vill än att börja jobba. Vi ser dem gärna som framtida medarbetare hos oss. Därför tar nu landstinget ett eget initiativ för att snabba på processen, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Utbildningen i yrkessvenska riktas i första hand till dem som har genomgått grundläggande SFI (svenska för invandrare) och där personerna har hälso- och sjukvårdskompetens från sitt hemland, vilket innebär att landstinget ser en möjlighet att anställa dem i framtiden.

För att vårdpersonal från länder utanför EU ska kunna jobba i Sverige krävs dels att Socialstyrelsen godkänner de medicinska kunskaperna, dels kunskap i svenska språket.

- Nu är det viktigt att också andra aktörer i samhället bidrar till att det kan fungera bra och smidigt för den enskilde personen, både att delta i undervisningen och i framtiden få anställning i sjukvården, säger Alf Jönsson.

Asylsökande med hälso- och sjukvårdskompetens identifieras redan i samband med den hälsoundersökning som landstingets asyl- och flyktingsjukvård gör. Under 2015 planeras också för åtminstone fem olika informationsträffar och studiebesök för att berätta om sjukvården i länet, landstingets rekryteringsbehov och vad som krävs för att få sin utbildning och meriter från hemlandet validerade av Socialstyrelsen.

Landstingsstyrelsen kommer onsdagen 11 februari att ta ställning till pilotprojektet om att erbjuda utbildning i yrkessvenska för nyanlända med vårdbakgrund.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555