Utökning av Kvarnholmens hälsocentral

Pressmeddelande 2014-09-02

Bättre för patienterna och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Det är resultatet när Kvarnholmens hälsocentral fått utökade lokaler.

När Hälsoval Kalmar län infördes fick hälsocentralen ett ökande antal personer som listade sig på enheten. Med det följde också en utökning på personalsidan och en viss trångboddhet.

Med de nya lokaler som invigdes på tisdagen får nu hälsocentralen ytterligare 310 kvadratmeter i anslutning till de nuvarande vid Strömgatan i centrala Kalmar. Därmed får hälsocentralen en total lokalyta på 1060 kvadratmeter.

- Det här ger en trivsammare miljö för både personal och våra patienter, samtidigt som det ger oss möjlighet att expandera ytterligare. Vi kan fortsätta vårt målinriktade arbete med fokus på förbättringar, kvalitet och bemötande med god tillgänglighet där vi skapar ett ökat värde och nöjda patienter, säger verksamhetschefen Ann-Louise Elling.

Efter ombyggnaden flyttas personalrum och konferensrum till andra våningen samtidigt som det blir ytterligare två läkarexpeditioner och behandlingsrum på bottenplanet.

På andra våningen finns rum för demenssköterska, sjukskrivingskoordinator, astma/KOL-mottagning, hjärt/kärl-mottagning, livsstilsmottagning, läkarsekreterare, psykologer, teleQ/sjukvårdsrådgivning, verksamhetschef, omklädningsrum, grupprum samt två väntrum.

Mer information

Ann-Louise Elling, verksamhetschef, Kvarnholmens hälsocentral
0480-813 97