Våga fråga om kondom

Pressmeddelande 2014-06-12

Många som vill använda kondom vågar inte fråga om det, av rädsla för vad partnern ska tro.

Men sanningen är att de flesta som vågar fråga uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla. För att fler ska få veta hur det verkligen ligger till fortsätter nu kampanjen Våga fråga.

Målet för den nu fleråriga kampanjen är främst att förändra attityden kring kondomanvändning - från att det känns jobbigt att fråga till att det ska kännas självklart.
Målgruppen är ungdomar och unga vuxna, 16-29 år.

- Det finns mycket underlag som tyder på att det ses som positivt att använda kondom men alltför ofta vågar ingen av parterna ställa frågan, säger Lena Brissman, kontaktperson för Adlon i Landstinget i Kalmar län.

Bland annat säger sexualitetsstudien UngKAB09 att nio av tio som frågar om kondom uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla.

Våga fråga-kampanjen kommer för fjärde året i rad att synas på ungdomsmottagningar, i skolor samt på olika festivaler och evenemang i samtliga Adlon-län. Lördagen 14 juni finns Våga fråga på plats i Borgholm under Youngster - ungdomarnas Almedalen.

Idén bakom Våga fråga föddes 2010. Då bjöds ungdomar från södra Sverige in till ett Innovation Camp, för att svara på frågan - hur kan vi stoppa könsjukdomarna? Vinnarlagets bidrag var just Våga fråga!

Fakta/Adlon och Våga fråga

  • Adlon är ett samarbete mellan landstingen i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Örebro, Östergötlands samt Region Halland.

  • Tillsammans arbetar Adlon för att förbättra den sexuella hälsan och minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner. http://www.adlongruppen.se

  • Läs mer om Våga fråga på hemsidan http://www.vågafråga.nu och följ oss på Facebook

Mer information

Lena Brissman, kontaktperson för Adlon i Landstinget i Kalmar län
0480-81721