Val vid landstingsfullmäktige

Pressmeddelande 2014-10-21

När det nyvalda landstingsfullmäktiges på tisdagen träffades för sitt första sammanträde för mandatperioden förrättades flera val.

Till ordförande för landstingsfullmäktige valdes Ulf Nilsson (S), till vice ordförande Henrik Yngvesson (M).

Landstingsstyrelsen fick följande sammansättning av ordinarie ledamöter: Anders Henriksson (S), ordförande, Christer Jonsson (C), förste vice ordförande, Jessica Rydell (MP), andre vice ordförande, Lena Segerberg (S), Yvonne Hagberg (S), Peter Högberg (S), Maria Ixcot Nilsson (S), Gunilla Johansson (S), Linda Fleetwood (V), Johan Gustafsson (M), Lennart Hellström (M), Malin Sjölander (M), Gudrun Brunegård (KD), Pierre Edström (FP) och Claus Zaar (SD).

Till revisorer för granskning av landstingets verksamhet 2015-2018 utsågs: Anders Björkman (M), ordförande, Tommy Englund (S), vice ordförande, Bo Lindvall (S), Tommy Ejnarsson (V) Bo Jonsson (C), Klaus Leidecker (KD) och Ann-Margret Lindholm (FP).

Vid landstingsstyrelsens sammanträde direkt efter fullmäktige på tisdagen skedde följande val:

Landstingsstyrelsens arbetsutskott/budgetberedning: Anders Henriksson (S), ordförande, Christer Jonsson (C), vice ordförande, Jessica Rydell (MP), vice ordförande, Lena Segerberg (S), Linda Fleetwood (V), Johan Gustafsson (M), Gudrun Brunegård (KD) och Pierre Edström (FP).

Personaldelegation: Yvonne Hagberg (S), ordförande, Pierre Edström (FP), vice ordförande, Maria Ixcot Nilsson (S), Elisabeth Wanneby (MP), Ragnar Olsson (V), Kaj Holst (M) och Anette Rogö (C).

FoU-delegation: Anders Henriksson (S), ordförande, Johan Gustafsson (M), vice ordförande, Jessica Rydell (MP), Linda Fleetwood (V) och Gudrun Brunegård (KD).

Samordnare: Yvonne Hagberg (S) för majoriteten och Pär-Gustav Johansson (M) för alliansen.