Världens bästa strokekampanj

Pressmeddelande 2014-01-30

Strokekampanjen i Sverige är världens bästa. Och i Kalmar län har kunskapen om symptom på stroke ökat markant bland befolkningen.

Det är resultat av en rad lokala informationssatsningar inom den nationella kampanjen som pågått sedan hösten 2011. På de större orterna har det varit återkommande strokedagar på stan där allmänheten fått göra AKUT-testet, något som andra landsting och regioner tagit efter. En rad idrottspersonligheter i länet har också ställt upp och spridit kunskap om AKUT-testet, exempelvis fotbollsprofilen Henrik Rydström.

De boende i Kalmar län är i dag de i landet där näst flest säger sig känna till AKUT-testet och symtomen på stroke. Från hösten 2011 till hösten 2013 har andelen som känner till AKUT-testet ökat från 11 procent till 63 procent. Motsvarande siffror för hela landet var hösten 2011 15 procent och hösten 2013 51 procent.

Nu belönas hela den nationella kampanjen med första priset i World Stroke Day Award i konkurrens med över 90 bidrag från hela världen.

- Den svenska ansökan var oslagbar, säger Stephen Davis, ordförande för World Stroke Organization som delar ut priset. Nationella strokekampanjen i Sverige har kraftigt ökat medvetenheten om stroke och kännedomen om symtomen – både bland befolkningen och i vården.

- Kampanjen har visat sig vara mycket effektiv. Den har sparat samhället kostnader och har resulterat i att patienterna i större omfattning har fått akut behandling vid stroke. Det är en modell som kan användas över hela världen.

Landstingens och regionernas gemensamma satsning på en informationskampanj om symtomen på stroke, har på tre år varit mycket framgångsrik.

Omkring 80 procent av befolkningen i Sverige har nåtts av budskapet om AKUT och andelen patienter som har fått propplösande behandling har ökat med 30 procent – enbart på grund av kampanjen. 51 procent säger på en direkt fråga att de känner till AKUT-testet och symtom på stroke.

Det beräknas ha räddat över 100 personer till ett helt självständigt liv och har lett till minskade samhällskostnader på 85 miljoner kronor, att jämföra med de 50 miljoner som på tre år investerades i kampanjen. Landstinget i Kalmar läns del i satsningen har totalt varit knappt 1,5 miljoner kronor.

Det är dessa resultat som nu gjort att den svenska strokekampanjen får pris av World Stroke Organization som världens bästa. Sveriges ansökan var ett av 94 bidrag i tävlingen och priset delas ut vid kongressen i Istanbul i oktober.

Nationella strokekampanjen går ut på att lära alla i Sverige symtomen på stroke och vikten av att direkt larma 112. En bärande del i kampanjen är
AKUT-testet, ett snabbt och enkelt sätt att avgöra om en person drabbats av en stroke.

Nationella strokekampanjen kommer att fortsätta, under 2014.

Fakta/AKUT-testet

Ju snabbare en person med stroke får vård, desto större är chansen att överleva och återhämta sig så bra som möjligt. Genom AKUT-testet kan du enkelt kontrollera om du eller någon i din närhet har fått en stroke:

Ansikte. Kan personen le och visa tänderna? Om ena mungipan hänger - ring 112!

Kroppsdel Arm/Ben. Kan personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller - ring 112!

Uttal. Kan personen upprepa en enkel mening som "Det är vackert väder idag"?
Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

Tid. Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget i Kalmar län
070-892 12 24