Västervik rankas åter högt av AT-läkarna

Pressmeddelande 2014-09-01

Västerviks sjukhus rankas åter igen som ett av landets bästa sjukhus att göra sin AT-tjänstgöring vid. I år hamnar man på en delad tredje plats.

Årligen skickar Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) ut en enkät till samtliga AT-läkare som får sätta betyg på sin utbildningsort. Förutom svenska sjukhus finns också Ålands centralsjukhus som en sökbar AT-placering. I årets enkät är det sammanlagt 68 AT-orter som rankats sedan 1717 AT-läkare svarat på frågorna.

Förutom att Västerviks sjukhus hamnar högt igen, både 2011 och 2012 rankades man etta av AT-läkarna, så noterar också enskilda specialiteter absoluta toppresultat.

I både Västervik och Oskarshamn ger AT-läkarna allra högsta sammanvägda betyg 6,0 till psykiatriblocket. Lika högt rankas också det kollegiala stödet inom psykiatrin på dessa orter. Resultatet för Oskarshamn och Västervik är det allra bästa som satts sedan AT-rankingen inom psykiatrin startade 2003.

Förutom psykiatriblocket ingår tre andra obligatoriska utbildningsblock i allmäntjänstgöringen innan en läkare kan bli legitimerad. Det är medicin, kirurgi och allmänmedicin vid en hälsocentral inom primärvården. Också i två av dessa specialiteter ges toppbetyg till Kalmar län.

Oskarshamn är den AT-ort som tillsammans Linköping och Avesta får toppbetyg när det gäller allmänmedicin – 6,0. Och Västervik får bästa sammanvägda betyg när det gäller kirurgi – 5,6.

Sammantaget fick Västerviks sjukhus 5,50 poäng av maximala 6,0, Länssjukhuset i Kalmar 4,82 och Oskarshamns sjukhus fick 4,40.

Samtidigt pekas i rapporten på att Oskarshamns sjukhus gör ett bättre jobb än den sammanvägda rankingen visar och pekar på de enskilda delplaceringar. Andra faktorer än det konkreta innehållet i de olika AT-placeringarna påverkar det sammanfattande AT-betyget. Det kan exempelvis handla om bostadsmarknaden, pendlingsavstånd och utbud av fritidsaktiviteter som kommer med i bedömningen när AT-läkaren sätter betyg på utbildningsorten.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

Bäst betyg i årets ranking får Kiruna sjukhus med 5,67, Avesta lasarett 5,64 och Sjukhuset i Linköping, Sunderby sjukhus, Luleå 5,36 Västerviks sjukhus och Ålands centralsjukhus med 5,50. Sämst betyg får Sjukhuset i Arvika med 3,25.