Västervik topprankas av AT-läkarna

Pressmeddelande 2015-09-01

Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT-ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året i rad som de allra bästa.

Årligen skickar Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) ut en enkät till samtliga AT-läkare som får sätta betyg på sin utbildningsort, i år 70 orter.

Förutom att Västervik återigen hamnat på topplats, så noterar också enskilda block absoluta toppresultat.

- Det är med stolthet och glädje vi tar till oss resultatet. Trots att Västervik är ett litet sjukhus ligger vi som AT-ort stabilt i toppen år efter år, säger Marina Oppenheimer, AT-chef vid Västerviks sjukhus.

Precis som förra året rankas Västervik som allra bästa AT-ort när det gäller kirurgi, det sammanvägda betyget landar på 5,5. Något som betecknas som ett "imponerande resultat" i rapporten.

I Västervik ger AT-läkarna det allra högsta sammanvägda betyg 5,8 av möjliga 6,0 till psykiatriblocket. Också i Oskarshamn får psykiatriblocket i utbildningen högt betyg, 5,4 poäng vilket innebär en tredje plats i landet. Också förra året låg psykiatriblocken i Västervik och Oskarshamn i topp. AT-läkarna i Oskarshamn gör sina akut- och slutenvårdsdelar inom psykiatrin i Västervik och AT-läkarna i Västervik gör sin öppenvårdsplacering inom psykiatrin i Oskarshamn.

Thomas Lavergren, övergripande studierektor för AT-läkarna inom landstinget, är imponerad över att Västervik för fjärde året i rad ligger bland de tre bästa. Samtidigt pekar han på att det inte behövs så mycket poäng för att både Kalmar och Oskarshamn ska klättra i rankingen.

Förutom psykiatri- och kirurgiblocken ingår också medicin och allmänmedicin vid en hälsocentral inom primärvården som obligatoriska utbildningsblock i allmäntjänstgöringen innan en läkare kan bli legitimerad.

- Värt att notera är de höga och jämna poäng för allmänmedicin på samtliga AT-orter, vilket gör att allmänmedicin kan utnämnas till den bästa placeringen för alla våra AT-läkare i landstinget, säger Thomas Lavergren.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

Förutom svenska sjukhus finns också Ålands centralsjukhus som en sökbar AT-placering. I årets enkät är det sammanlagt 70 AT-orter som rankats av knappt 1 600 AT-läkare som svarat på frågorna.

Bäst betyg i årets ranking får Avesta sjukhus med 5,64 snittpoäng, Västerviks sjukhus 5,60 och Kiruna sjukhus 5,45. Länssjukhuset i Kalmar får 4,73 och Oskarshamns sjukhus 3,89.

Mer information

Marina Oppenheimer, AT-chef, Västerviks sjukhus
072-206 57 57

Thomas Lavergren, övergripande studierrektor, Landstinget i Kalmar län
070-202 84 34