Vattenproblem på länssjukhuset

Pressmeddelande 2014-10-24

Sedan fredagsförmiddagen uppmanas personal och patienter i en av länssjukhuset byggnader att inte dricka av kranvattnet.

Anledningen är att ett rapsoljederivat kommit ut i varmvattnet i hus 18 på sjukhusområdet. Detta efter ett läckage vid en värmeväxlare i huset. Upptäckten gjordes sedan vattnet börjat lukta konstigt på fredagen.

Även om kallvattnet inte är påverkat så levereras dricksvatten på flaska för närvarande och förberedelser pågår för att placera ut vattentankar i anslutning till byggnaden.

Däremot är det inga problem att använda vattnet för att tvätta sig eller duscha.

- Rapsoljederivat är i sig inte farligt för människan, men kan ställa till obehag i form av illamående, förklarar Perry Essén, basenhetschef för landstingets fastighetsdrift.

Sedan problemet identifierats och åtgärdats började rörsystemet spolas igenom under fredagseftermiddagen. För att till 100 procent säkerställa att ämnet helt är borta ur systemet kan det ta fram tills måndag morgon innan klartecken ges att dricka kranvattnet igen.

- Så fort vi fick kunskap om vattenproblemet informerade vi patienter och personal och såg till att rent dricksvatten fanns på alla berörda avdelningar. Vi har också gjort förberedelser för att ta hit vattentankar, säger sjukhuschef Johan Rosenqvist.

Vad som är känt har ingen blivit illamående eller magsjuk till följd av vattenproblemet.

I hus 18 har kirurg-, kvinno- och barn- och ungdomsklinikerna vårdavdelningar. Förlossnings- och neonatalavdelning finns också i byggnaden.

Mer information

Perry Essén, basenhetschef, Fastighetsdrift, Landstingsservice
0705-586 648

Johan Rosenqvist, sjukhuschef, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 81 06