”Viktigt att lyssna på ungdomarna”

Pressmeddelande 2013-10-09

- Det är viktigt för oss att lyssna på ungdomar som kommer i kontakt med vården och föra tillbaka deras synpunkter till vården.

Det säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson efter att ha tagit del av erfarenheter från barn och ungdomar med psykisk ohälsa i Kalmar län.

Tillsammans med psykiatridirektör Florence Eddyson-Hägg och kanslidirektör Ann-Sofie Dejke träffade han på tisdagen Annika Falk, Emilia Goland och Anna Olsson från Barnombudsmannen (BO). Tidigare på dagen hade BO mött ett tiotal ungdomar vid ätstörningsenheten och inom BUP och hade med sig deras synpunkter till mötet.

- Det som ungdomar hade lyft fram handlar mycket om bemötande; om att inte bli sedd och inte bli lyssnad på. Men också om att det är svårt få rätt stöd tidigt då man inte vet vart man ska vända sig. Ett förslag var att det ska finnas ett direktnummer att ringa, säger Anders Henriksson.

Som resultat av BO:s möten med ungdomar kommer landstinget att få en sammanställning på de synpunkter som kommit fram. Dessa kommer sedan att återkopplas till vården.

Regeringens uppdrag att stärka barns rättigheter

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

Barnombudsmannen reser nu runt i landet för att samla in barns åsikter och se till att de får framföra sina åsikter direkt till politiker. Landstinget i Kalmar län är ett av 50 landsting och regioner som valts ut av BO som särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv.

Så här går en pejling till

Barnombudsmannen kommer att pejla ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv. Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas.

Med hjälp av metoden Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför till beslutsfattarna i ett möte. Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.