Vem svarar på vad?

Här hittar du vilka personer du kan vända dig till i olika ärenden och deras kontaktuppgifter.

Ärende/verksamhetKontaktpersonTelefon
Ambulans Matti Pajaujis

0480-842 02

Beredskap och
katastrofinformation
Eva Ingesson 0480-841 32
070-209 67 94
Diarium Anita Ganslandt 0480-841 29
Diagnostiskt centrum Annkristin Svensbergh

0480-44 82 10

Ekonomi Ingeborg Eriksson 0480-841 96
Fastigheter/
Fastighetsförvaltning
Irene Brodell 0480-841 93
Folkhögskolor Gullbritt Johansson 0480-844 14
Folktandvården Anders Nylander

Sofia Widmark Nord

0480-842 12

0480-842 79

Funktionshinderfrågor Jonas Lundgren

0480-841 92

Hjälpmedel,
Landstingsservice

Ingrid Tegnell

0490-874 60

Hälso- och
sjukvårdsförvaltning
Ragnhild Holmberg 0480-840 90
Hälsoval, privata vårdgivare Sofia Hartz 0480-841 60
Information/
kommunikation
Anna Strömblad

0480-842 59

Inköp och upphandling Jörgen Ohlsson

0480-840 40

IT-frågor/IT-förvaltning Johan Hallenborg

 0480-837 47

Kollektivtrafik,
Kalmar Länstrafik
Karl-Johan Bodell 010-212 11 00
Kvalitet &
utveckling
Magnus Persson 0480-813 38
Landstingsorganisation Ann-Sofie Dejke 0480-841 77
Landstingsservice Jörgen Ohlsson 0480-840 40
Läkemedel Ellen Vinge 0480-840 46
Länssjukhuset i Kalmar Johan Rosenqvist 0480-44 81 06
Oskarshamns sjukhus Birgitta Hjalmarsson

0480-842 43

Patientnämnd &
patienträttigheter

Eva-Maria Spegel

Carolina Högström

0480-841 65

0480-841 65 

Personalfrågor Peter Rydasp 0480-841 36
Pressjour (press) Rolf Asmundsson

0480-841 31

Primärvårdsförvaltning Lars Mattsson 0480-842 90
Psykiatriförvaltning Florence Eddyson-Hägg 0480-843 22
Revision Tomas Sandberg 0480-841 80
Sjukresor Conny Karlsson

0491-78 00 62

Smittskydd Claes Söderström

Lisa Labbé Sandelin

0480-842 15

0480-813 36 

Vårdgaranti Ann-Marie Oscarsson 0480-842 16
Västerviks sjukhus Henrik Holmberg 0490-874 14