Han lever med förmaksflimmer

Att Jonas Englund har förmaksflimmer kom som en total överraskning för honom. Han hade aldrig känt tecken på att hjärtat slog i otakt.

Jonas Englund, 44 år, har förmaksflimmer. Det upptäcktes i samband med att han som blodgivare undersöktes när han skulle lämna blod. 
–När de mätte pulsen märkte de att hjärtat slog dubbelslag. De gjorde en EKG-undersökning och det visade sig att jag hade förmaksflimmer, säger Jonas Englund.

Eftersom Jonas Englund har för högt blodtryck tillhör han riskgruppen som behöver blodproppshämmande läkemedel, för att förhindra att drabbas av stroke. Jonas Englund behandlas med läkemedlet Eliquis.

Varför han fått förmaksflimmer är oklart. – När jag fick reda på att jag hade för högt blodtryck gjorde jag en EKG-undersökning men då hade jag inget förmaksflimmer utan det verkar jag ha fått efter att jag fick för högt blodtryck.

Jonas Englund arbetar som busschaufför och för fackförbundet Kommunal. Förmaksflimmer har aldrig gett honom några besvär. – Jag jobbar och lever som vanligt men sedan jag fått diagnosen har jag börjat känna efter och visst kan jag känna mig andfådd när jag går uppför en trappa och när jag kliver upp på morgonen efter att ha sovit, men aldrig annars. Med högt blodtryck och förmaksflimmer vill Jonas Englund leva ett hälsosamt liv. Han tänker mer än tidigare på att äta regelbundet och att motionera. –Jag försöker också att inte ta på mig för mycket jobb och stressa i onödan.

Text: Anna Smedberg

Detta är en artikel ur landstingets hushållstidning, läs hela tidningen här.