Interpellationer landstingsfullmäktige 2015-11-18--19